1. Các danh hiệu thi đua: * Tập thể: - Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố. - Chi bộ Đảng: trong sạch vững mạnh. - Công đoàn: vững mạnh - Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên xuất sắc. * Cá nhân: ...